Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych Spółek, należących do Grupy Interchange w Polsce i za granicą oraz informacje, dotyczące korzystania z tych stron internetowych.
Spółki należące do Grupy Interchange w Polsce i za granicą, zwane dalej „Interchange”, są wrażliwe na kwestie prywatności w Internecie i uznają znaczenie bezpiecznej ochrony wszystkich otrzymywanych od Państwa informacji.
Niniejsze Oświadczenie o Prywatności odnosi się do danych, dostarczanych przez Państwa pośrednio lub bezpośrednio do Interchange w ramach przeglądania stron internetowych Interchange lub zamawiania waluty on-line, a następnie przetwarzanych przez Interchange poprzez strony internetowe.
Interchange wykorzystuje dostarczone przez Państwa informacje w celach statystycznych, technicznych oraz w celu przetworzenia złożonych przez Państwa zapytań i zamówień, ich wykonania oraz, żeby dostarczać Państwu w przyszłości bardziej spersonalizowane usługi zamawiania i kupna walut przez Internet i online. Ponadto Interchange przetwarza Państwa dane w celach wymaganych obowiązującym prawem, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.
Interchange zapewnia, iż wszystkie dane, dostarczone przez Państwa, są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dla Państwa informacji, wydaliśmy niniejsze Oświadczenie o Prywatności, objaśniające nasze internetowe praktyki informacyjne.

Zbieranie Państwa danych osobowych
Strony internetowe Interchange mogą Państwo odwiedzać, przeglądać bez ujawniania ani swojej tożsamości ani jakichkolwiek informacji o sobie. Podczas odwiedzin, przeglądania stron internetowych, nasze serwery zbierają jednak informacje (standardowe informacje, które Państwa przeglądarka wysyła do każdej odwiedzonej przez Państwa strony) do celów statystycznych, takie jak: liczba odwiedzin, przeglądane strony, z której strony internetowej Państwo weszli na stronę Interchange, słowa kluczowe użyte do wyszukania naszej strony, Państwa adres IP, rodzaj przeglądarki i język, czas odwiedzin oraz inne podobne informacje. Interchange oświadcza, że dane zebrane podczas odwiedzania, przeglądania przez Państwa jej stron internetowych, wykorzystuje do celów statystycznych i technicznych, w tym do usprawnienia swoich stron internetowych.
W przypadku skorzystania przez Państwa z możliwości zamówienia waluty on Line poprzez stronę internetową Interchange), poprzez kliknięcie ikonki „Wyślij”, wyrażają Państwo zgodę na zebranie przez nas danych osobowych takich jak: adres mailowy, imię, nazwisko, numer telefonu oraz na ich przetworzenie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
Wszystkie dane zebrane przez Interchange w związku z zamówieniem waluty on-line będą przez nas przetwarzane w celu należytego wykonania Państwa zamówienia oraz w celu dostarczenia Państwu informacji, o które Państwo nas proszą (w szczególności w zakresie zmiany kursu waluty w zamówieniu, anulowania zamówienia etc.) lub rozpatrywania Państwa ewentualnych reklamacji, a także w celach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.
Dostarczone przez Państwa informacje, w szczególności dane osobowe oraz adres IP, będą przez nas przetwarzane tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji Państwa zamówienia oraz do wywiązania się przez nas z nałożonych na nas prawnych zobowiązań, wynikających z obowiązującego prawa.
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych Interchange w związku z odwiedzaniem stron internetowych, zamawianiem waluty on-line mogą być, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, przetwarzane w każdym państwie, w którym Interchange ma swoje spółki

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
Interchange stosuje, wymagane prawem, środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych oraz innych informacji, ujawnionych w związku z przeglądaniem stron internetowych Interchange oraz w związku z zamawianiem waluty on Line. Ostrzegamy jednak Państwa, że podczas przesyłania danych osobowych i innych informacji przez Internet, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ujawnionych przez Państwa danych. Żadna transmisja przez Internet nie może mieć bowiem zagwarantowanego całkowitego bezpieczeństwa. W związku z powyższym należy pamiętać, iż Spółki Grupy Interchange nie mogą zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych, które są przesyłane do nas przez Internet. Zalecamy jednak w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, a tym samym ujawnionych przez Państwa informacji, korzystanie z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnego programu antywirusowego, zaufanego połączenia z Internetem oraz zalecamy włączenie zapory systemowej (Firewall).

Cookies (ciasteczka)
Interchange informuje Państwa, iż korzysta z technologii, takich jak cookies (ciasteczka), by zbierać informacje o stronach, jakie Państwo przeglądają, linkach, w jakie Państwo wchodzą i innych działaniach podejmowanych na naszych stronach i serwisach internetowych. Cookies to mały plik tekstowy umieszczony na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookies zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer strony internetowej jedynie z domeny, na której zostały utworzone. Cookies nie mogą zostać wykorzystane do uruchamiania programów ani do dostarczania wirusów na komputer.
Zwracamy Państwa uwagę, iż mają Państwo możliwość akceptacji bądź odrzucenia korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies, jednak zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby je odrzucać, jeżeli taka jest wola użytkownika przeglądarki.

Inne strony
Strony internetowe Interchange mogą zawierać linki, przekierowania do innych stron internetowych, nienależących do spółek Interchange. Chociaż staramy się łączyć tylko do stron, które podzielają nasze wysokie standardy i szanują prywatność naszych klientów lub odwiedzających, nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za politykę prywatności i środki bezpieczeństwa stosowane na innych stronach internetowych, do których następuje przekierowanie za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez nas w każdej chwili. Zaktualizowana polityka będzie publikowana na stronach Interchange, abyście Państwo zawsze byli świadomi, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je ujawniać. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia, by wiedzieć, w jaki sposób Interchange chroni Państwa dane.

Kontakt
Pytania, komentarze i prośby odnośnie niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres mailowy: info@interchange.eu

Więcej dla podróżnych

Więcej dla podróżnych

  • Wymiana walut
  • Zamów walutę online
  • Bankomaty
  • Przekazy pieniężne
  • Zwrot VAT
  • Olbrzymi wachlarz walut
Więcej dla podróżnych

Wiadomości

Nowy kantor wymiany walut na Dworcu PKP w Katowicach

Zespół Grupy Interchange w Polsce ma przyjemność ogłosić otwarcie nowego kantoru wymiany walut na największym w Polsce dworcu pod względem ilości połączeń, tj. na Dworcu PKP Katowicach. Oznacza to, iż…

Więcej dla podróżnych

Wiadomości

Nowy Dyrektor ds. Operacyjnych w Grupie Interchange

Grupa Interchange rozpoczyna Nowy Rok od nominacji Carl Van Hauwe na nowego Dyrektora ds. Operacyjnych Grupy. Carl posiada duże doświadczenie w branży, a ostatnio piastował stanowisko Kierownika ds. Kluczowych Kierunków…

Więcej dla podróżnych

Wiadomości

Grupa Interchange uruchamia kalkulator online we wszystkich krajach europejskich, w których prowadzi działalność, a także w USA

Kalkulator internetowy Grupy Interchange odniósł duży sukces w Republice Czeskiej, gdzie od połowy roku 2016 był realizowany w ramach programu pilotażowego i od tego czasu odnotowywał stały wzrost liczby zamówień…

Więcej dla podróżnych

Wiadomości

Międzynarodowy Port Lotniczy Orlando i Grupa Interchange uzgodnili przedłużenie umowy o pięć lat

Grupa Interchange ma przyjemność rozpocząć Nowy Rok od przekazania informacji o uzgodnieniu  przedłużenia umowy na kolejne pięć lat, począwszy od 21 grudnia 2017, z Międzynarodowym Portem Lotniczym Orlando, które to…

Więcej dla podróżnych

Wiadomości

Grupa Interchange i Port Lotniczy Gdańsk uzgodnili przedłużenie o dziesięć lat umowy na świadczenie usług wymiany walut

Zespół Grupy Interchange w Polsce ma zaszczyt ogłosić, iż Port Lotniczy Gdańsk i Grupa Interchange przedłużyli o dziesięć lat umowę na świadczenie usług wymiany walut i usług bankomatowych na tym,…